موسیقی محبوب آفریقایی، مانند موسیقی سنتی آفریقایی، گسترده و متنوع است. اکثر ژانرهای معاصر موسیقی محبوب آفریقایی برروی گرمایشی با موسیقی غربی غربی ساخته می شوند. بسیاری از ژانرهای موسیقی محبوب مانند بلوز، جاز، سالسا، زوك و رمبه به سواالت موسیقی از آفریقا و به آفریقای غربی منتهی شده اند. این ریتم ها و صداها پس از آن توسط ژانرهای جدیدتر مانند راک، ریتم و بلوز اقتباس شده است. به همین ترتیب، موسیقی محبوب آفریقایی عناصر، به ویژه سازهای موسیقی و تکنیک های ضبط استودیوی موسیقی غربی را به تصویب رسانده است. اصطلاح â € œafropopâ € (همچنین سبک afro pop یا afro pop) گاهی اوقات برای اشاره به موسیقی پاپ معاصر آفریقایی استفاده می شود. اصطلاح به یک سبک خاص یا صدا اشاره نمی کند، بلکه به عنوان یک اصطلاح عمومی برای موسیقی محبوب آفریقایی استفاده می شود.

محصولات مطابق با انتخاب شما یافت نشد.