موسیقی آوانگارد موسیقی است که در نظر گرفته شده است که در خط مقدم آزمایش و یا نوآوری در زمینه خود، با اصطلاح "آوانگارد" اشاره به نقد کنوانسیون های زیبایی شناختی موجود، رد وضعیت موجود به نفع عناصر منحصر به فرد و یا اصلی ، و ایده به طور عمدی چالش برانگیز یا بیگانه کردن مخاطبان.

محصولات مطابق با انتخاب شما یافت نشد.