بلوز یک سبک موسیقی و شکل موسیقی است که توسط آفریقایی آمریکایی ها در جنوب غربی ایالات متحده در انتهای قرن 19 آغاز می شود. این ژانر از ریشه های سنت های موسیقی آفریقایی، آهنگ های کار آفراماری و آمریکایی و روحانیون ایجاد شده است. بلوز شامل روحانیون، آهنگهای کار، حیله گرها، فریاد ها، شعارها و شعارهای ساده روایت شده است. شکل بلوز، همه جا در جاز، ریتم و بلوز و سنگ و رول، با الگوی فراخوانی و پاسخ، مقیاس بلوز و پیشرفت های خاص وتر مشخص می شود، که از آن دوازده نوار بلوز رایج ترین است. یادداشتهای آبی (یا "یادداشتهای مرسوم")، معمولا سومین یا پنجم در زمین پهناور هستند، همچنین بخش مهمی از صدا است. زوج بلوز یا قدم زدن باس تقویت ریتم مانند ترانس و شکل یک اثر تکراری به عنوان شیار.

محصولات مطابق با انتخاب شما یافت نشد.