موسیقی محلی شامل موسیقی محلی سنتی و ژانر است که از آن در قرن 20 قرن بشمار می رود. برخی از انواع موسیقی محلی ممکن است موسیقی جهان نامیده شود. موسیقی عامیانه سنتی به روش های مختلفی تعریف شده است: موسیقی به صورت خوراکی، موسیقی با آهنگسازان ناشناخته و یا موزیک در طول یک دوره طولانی به صورت سفارشی تعریف شده است. با سبکهای تجاری و کلاسیک مقایسه شده است. این اصطلاح در قرن 19 به وجود آمد، اما موسیقی محلی فراتر از آن است.

محصولات مطابق با انتخاب شما یافت نشد.