اودیسه Assassins Creed

اودیسه Creed اودیسه Creed Assassin یک بازی نقش آفرینی است تصویری بازی توسعه یافته Ubisoft Quebec و منتشر شده توسط Ubisoft. این سهم عمده یازدهم و بیستم کلی است

ادامه مطلب