پک غلاف Sněžkou

پک غلاف Sněžkou (که قبلا UPA بزرگ III، آلمانی PETZER) یک شهرستان در منطقه هاردک کارلوف در شمال شرق بوهمیا است. شهر دروغ است کوه غول na řece Úpě a Zeleném potoku. zije zde 643

ادامه مطلب