تب وستمینا

Západonilská horečka Západonilská horečka (anglicky: تب نیل غربی) je virové onemocnění، které je způsobeno flavivirem (رودینا flaviviridae) označovaným jako západonilský ویروس. U většiny nemocných probíhá infekce zcela asymptomaticky. Inkubační doba

ادامه مطلب